Rok 2014


Vítejte na stránkách Sdružení pro ekologii člověka. Svými aktivitami

pomáháme

udržovat a rozvíjet ekologickou rovnováhu současných lidí osvětou a praktikováním

ZDRAVOTNÍCH CVIČENÍ, vybraných prvků HATHA JÓGY
a prvků ČCHI-KUNG TAJČI.

Cíle SEČ naplňujeme pořádáním kurzů, seminářů a vydáváním metodických materiálů.

Naše aktivity provozujeme v Brně, Luhačovicích, Blansku a Poděbradech.

  Kliknutím na obrázek se otevře mapa požadovaného místa.
Mapa se otevře v novém okně  a lze si ji zvětšovat či zmenšovat podle potřeby.

Brno Luhačovice - hotel Fontána
Blansko - hotel Vyhlídka Poděbrady - areál SZŠ

Proč a jak?

  • Ekologická rovnováha osobnosti je narušována současným způsobem života. Pečujeme o ni osvětou a cvičením, které vyvažuje psychosomatické složky jedince. To proto, že zlepšení a udržení tělesného stavu musí předcházet  úprava (změna) psychických postojů a reakcí člověka na životní situace.

  • Metodika našeho působení je opřena o současné moderní poznatky, tradiční jógu a čchi-kung tajči. „Východní cvičení“ (výchovné metody) vycházejí ze stejného základu (paradigma) a vzájemně se mohou doplňovat. Proto netradičně používáme osvědčené prvky z obou kultur k podpoře duševního a tělesného zdraví lidí v tomto reálném světě.

Moudra a citáty


Ekologie, to jsou SÍTĚ! Chápat ekologii znamená, chápat sítě.

(citace, inspirovaná indiánským náčelníkem Seattlem):

"My to víme, všechny jevy a věci jsou spojeny tak, jako krev spojuje jeden rod...

Cokoli se stane na Zemi, stane se synům a dcerám této Země!

Člověk neupředl tkanivo života; je v něm pouhou nitkou. Cokoli tkanivu života učiní, učiní sám sobě."

(Fritjof Capra: Tkáň života.)


R. Thákur - z Gítaňdžalí:  

... Dlouhou cestu mám před sebou, daleko musím jít... Putoval jsem sem a tam... (abych poznal, že):

Nejdelší je cesta, jež vede k tomu, co je nejblíže. Nejtěžší je složit píseň, jež je docela prostá. Poutník chodí od cizích dveří ke dveřím, aby nakonec dorazil k vlastnímu prahu - člověk bloudí, hledá venku po světě, aby pak nalezl Pána ve svém vlastním nitru. Dlouho jsem chodil po cestách a odvracel oči, abych (nakonec) mohl říci - "tu jsi."

... Slzy se slijí v jediný proud, který oznamuje celému světu: "to Ty jsi! - ÓM TAT SAT".


C.G.Jung:

  • "Při poznávání Východních kultur má být naše chápavost prostá evropské domýšlivosti a povznesená nad všechny křesťanské předsudky ... Průměrní Evropané buď zabloudí do slepé vykořeněnosti z vlastní kultury, anebo do pomlouvání neevropanů, které svědčí o nepochopení a pýše. Ohmatávají pak jen povrch, a vedlejší stránky cizí kultury..."

  • "Číňané mají svoji tradiční vědu koncentrovanou v I-ťingu. Ta se zcela odlišuje od naší vědecké metody. Věda I-ťingu nespočívá - jako naše - na principu kauzality (lineární podmíněné příčinnosti), ale na principu synchronicity - souběžnosti, (prostorového nepodmíněného paralelismu, který je iniciován "řádem tao"). Jevy nastávají v relativní současnosti na různých místech v kauzálně nevysvětlitelném paralelismu (identické myšlenky, symboly, stavy)."

  • "Udržovat protiklady v rovnováze je znakem vysoké kultury jedince i společnosti. Jednostrannost sice zvyšuje "údernost", ale je současně znamením barbarství."


 

Stránky připravují  Dana Bartošová a Vladimír Zeman .

bartod © 2008 Na počátek stránky         Hlavní stránka